Siirry sisältöön

Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Välineitä vuokrattaessa on esitettävä henkilöllisyystodistus.
 

Vuokrahinta veloitetaan etukäteen ja vuokrausvaraus katsotaan sitovaksi vasta maksusuorituksen jälkeen. Vuokraaja on velvollinen palauttamaan vuokravälineet vuokrausajan päättyessä. Myöhästyneestä palautuksesta peritään lisähinta hinnaston mukaisesti. Aikaisemmasta palautuksesta tai varauksen peruutuksesta ei palauteta rahaa.
 

Vuokravälineiden käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokravälineestä kuten huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään vuokravälinettä vain sille tarkoitetulla tavalla. Välineiden kunto tarkistetaan ennen vuokrausta ja palautuksen yhteydessä. Jos vuokraaja havaitsee välineessä jotakin vikaa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle. Vuokraaja sitoutuu palauttamaan välineet siinä kunnossa, kun ne olivat vuokralle annettaessa ja tarvittaessa korvaamaan vahingoittuneet / kadonneet osat, varusteet ja välineet. Myös vuokratuotteen korjauksesta koituvat kustannukset veloitamme vuokraajalta. Vuokraaja vastaa vuokravälineestä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes vuokraväline on palautettu sovitusti.

Vuokraajalle annetaan tarvittaessa perehdytys välineen käytöstä.

 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE Lapland Outdoor / Heittotyttö ei vastaa vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrakohteelle (vuokraväline lisävarusteineen), sen käyttäjälle (henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai mitään muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen. Vuokraajaa suositellaan huolehtimaan riittävästä vakuutusturvastaan.